Profesjonelt elektroterapi apparat.

Trimform 12 V80 er nesten identisk med den noe dyrere modellen V80 de luxe, men har ikke den ekstra modulen med 4 små pads som brukes til ansiktsbehandling og TENS behandling.
Apparatet kan brukes for å lindre forskjellige muskel og leddplager eller til figurforming og trening ved at muskler styrkes og strammes opp under behandlingen. Apparatene er nærmest uslitelige, derfor har vi alltid gitt 5 års garanti.

Apparatet har 12 pads som kan brukes over hele kroppen. Det følger alltid 2 pads per ledning, og ledningene kobles til en utgang på apparatet. Standardutstyr er inkludert og apparatet leveres fraktfritt.

Alle TRIMFORM apparatene er veldig brukervennlige. Du stiller inn programmene individuelt ved å følge retningslinjene til instruksjonsheftet.
Det du forholder deg til er volumkontroll som justeres individuelt for hver utgang, bryter for hvor lang tid sammentrekningen skal vare og frekvensbryteren.
Brukervennligheten til TRIMFORM apparatene gjør at apparatet kan bli brukt av mennesker i alle aldersgrupper. Vi har kunder over 80 år som bruker apparatet daglig. Noen har apparater som er mer enn 20 år gamle, dog uten ansiktsbehandling.
Alle Trimformproduserte apparater har det meget høy kvalitet og lang levetid. Apparatet har 5 års garanti og er godkjente av Nemko og EU sitt medisinske direktiv. De har også de høyeste tillatte verdiene etter disse normene.