Motvirke svinn av muskulutur

Også for rullestolbrukere er det viktig å holde musklene i bena ved like for å hindre degenerering av muskelvev.  Daglig trening og forsøk på å få til bevegelser og blodgjennomstrømming i muskelvevet er viktig. 

De elektroniske nerveimpulsene fra hjernen eller ryggmargen når ikke fram til de motoriske nervecellene i muskelen som styrer sammentrekningen og på grunn av inaktivitet degenererer muskelen langsomt og svinner mer og mer hen. 
Elektronisk muskelstimulering der de elektroniske signalene sendes til nervecellene i muskelen gjennom huden i stedet langs nervebanene i kroppen en mulighet. Om man ikke klarer å få til bevegelse i muskelen med viljen vil nervecellen kunne reagere på signalene utenfra og skape sammentrekninger. Man oppnår dermed at muskelen ikke «dør hen» og i mange tilfeller kan opptrenes igjen ved at sammentrekningene genererer økt blodgjennomstrømming i vevet.
I en del tilfeller vil man også over tid kunne oppnå at det signalene fra sentralnervesystemet finner nye veier og forbindelser p.g.a aktiviteten og man kan oppnå ny vilje styring av muskelen. 
Trimform muskelstimulator har innstillinger for frekvens, impulslengde og styrke for å sendesignaler til de motoriske nervecellene i muskelen for å aktivere sammentrekninger. Dette er utprøvde gjennom en årrekke. Den nyeste modellen V80 de luxe som har frekvens opp til 300 hz spesielt designet for ansiktsbehandling, vil også kunne aktivere de minste og svakeste muskelgrupper, f.eks. i forbindelse med ansiktslammelser. Det viktigste er imidlertid at Trimform muskelstimulator er i stand til å få til sammentrekninger i en muskel som man ikke kan styre med viljen for å forhindre at denne muskelen svekkes og «svinner hen». Selv om man har en viss kontroll over musklene i bena, kan de med sengeliggende pasienter være for svake til at de kan klare å trene på normal måte. Derfor er Trimform muskelstimulator også et ypperlig verktøy for å trene musklene til sengeliggende og eldre personer. Ved daglig bruk av Trimform muskelstimulator vil man kunne ta vare på muskelvevet ved å få til økt blodgjennomstrømming. Ved at muskelen blir brukt vil den kunne styrkes. Det er gjort undersøkelser som viser at eldre kan øke muskelstyrken med Trimform muskelstimulator opptil 40 %. Også for rullestolbrukere er det viktig å holde musklene i bena ved like for å hindre degenerering av muskelvev.

Trimform muskelstimulator er derfor det ultimate verktøy for å gi muskeltrening til rullestolbrukere, eldre og sengeliggende etter skader og lammelser. Undersøkelser har vist at behandlingen også motvirker liggesår. Ved å plassere elektrodene på bestemte punkter og stille inn den optimale frekvensen (Hz) vil man dempe smerter (TENS), en metode som er mye brukt ved smerteklinikker ved sykehus. Man krysser her nervebanene med to elektroder og (smerteblokkering) samtidig som man kobler andre elektroder på musklenes triggerpunkter (motoriske nerveceller) for å sette i gang muskelbevegelser som utskiller smertedempende endorfiner i blodet (kalt kroppens egen morfin).
Man oppnår herved to behandlingseffekter samtidig, 1. smertedemping 2. rensing og utskilling av slaggstoffer i muskelen ved øket blodgjennomstrømming for å løse opp stivhet. 3. styrking av muskulaturen.