Spenningshodepine, musesyke, ryggsmerter


Stivhet og smerter i rygg, nakke og skuldre kan ha forskjellige årsaker, men ofte kommer det av steriotypisk muskelbruk og feil arbeidsstillinger. Datamusen har i mange tilfeller en del av skylden. Det som ofte skjer er at en del av muskelen eller små muskelgrupper overbelastes mens andre områder er inaktive. Disse områdene får ikke tilført den blodgjennomstrømmingen som er nødvendig for at opphopede slaggstoffer blir skylt ut av systemet. Dette gir stivhet og trykksmerter.

Ofte forplanter dette seg opp i nakken og gir spenningshodepine, i enkelte tilfeller utløser det migreneanfall. Smertene fra øvre delen av ryggen, skuldre og nakke kan bli veldig kraftige og den plagede vil få nedsatt livskvalitet. Smertestillende medikamenter er kun en kortsiktig løsning.
Med en Trimform muskelstimulator kan man angripe dette på to forskjellig måter samtidig.

1. Man setter elektrodepads på hver side av nakkevirvlene, vanligvis pads med diameter 50 m m. De elektroniske impulsene vil da krysse hovednerven i ryggmargen som går til hjernen og forstyrre og blokkere de elektroniske smertesignalene fra de vonde nervecellene i muskelen.
Dette kalles en TENS-kobling. Smertelindring med Tens er et velkjent begrep ved sykehus (smerteklinikker), men det gir kun en midlertidig smertelindring. Det angriper ikke selve årsaken til smerten, men er et bedre alternativ enn sterke smertelindrende medikamenter. Derfor brukes det ofte små apparater med 2 til 4 elektroder til å bære på kroppen for pasienter med kroniske smerter. Elektrodene kan settes over nerver på forskjellige steder på kroppen, alt etter hvor smertene befinner seg.

Trimform V80 de luxe har et slikt apparat med fire elektroder innebygget. For å kunne gi den optimale smertelindring må apparatet ha mulighet for høye frekvenser i tillegg til de lavere som brukes ved muskelstimulering. Tens-apparatet i Trimform V80 de luxe har frekvenser opptil 300 Hz som er tilstrekkelig fior individuell tilpasning for smertelindring.

1. For å kunne behandle årsakene til smertene Må de angripes på en annen måte. Fordelen med Trimform V80 de luxe er at man kan gjøre disse to tingene samtidig. Samtidig som man setter en smerteblokade med to eller fire elektrode på tvers av en smerteførende nerve (Tens) f.eks med en frekvens opp til 300 hz, plasserer man andre større elektroder over motoriske nerveceller (triggerpunkter) i de vonde musklene. Apparatet sender så signaler til nervecellene i musklene med den frekvens man velger fra programmet i instruksjonsboken. Signalene får muskelen til å arbeide og trekke seg rytmisk sammen. Sammentrekningene styrer man med å stille inn impulslengde, frekvens og styrke. Man oppnår derved en sterkt økt blodgjennomstrømming i muskelen. De små kapillærene øker i tverrsnitt opp til 30 ganger, og løser opp stivhet og frakter opphopede slaggstoffer som gir trykksmerter ut av systemet.

Behandlingen føles behagelig. Smertene fra nakke og skuldre dempes. Det oppnås også en annen smertedempende effekt fra de store padsene som gir muskelbevegelse ved at endorfiner (kroppens eget morfin) skilles ut i blodet og gir smertedemping i tillegg til Tens-behandlingen.

Normalt vil man føle markant bedring allerede etter en behandling på 30 – 40 minutter. To-tre behandlinger bør være nok til å få bort problemene i de fleste tilfeller. I mer vanskeligere tilfeller vil man kunne trenge flere behandlinger, men i alle tilfeller vil man merke store forbedringer etter en uke.

Trimform V80 de luxe er derfor et fantastisk redskap til å bekjempe disse problemene enten det dreier seg om lettere smerter fra vonde skuldre og nakke, eller smerter som har satt seg over lang tid og reduserer livskvaliteten til personen.