Smerter i rygg og skuldre

Kom smertene til liv.

En av muilighetene med Trimform-apparatene er at de utføre smertelindring  med elektroterapi. Denne behandlingen kalles TENS. Hovedformålet med TENS er å dempe smerter. Dette skjer ved at de elektriske impulsene sendes på tvers av de store smerteledende nervene. Impulsene går langs nervebanene og fører til at signalene til hjernen om smerten forstyrres, og dermed blir smerten dempet.

For å kunne behandle årsakene til smertene må de i tillegg angripes på en annen måte. Fordelen med Trimform V80 de luxe er at man kan gjøre disse to tingene samtidig.  Samtidig som man setter en smerteblokade med to eller fire elektrode på tvers av en smerteførende nerve (Tens) f.eks med en frekvens opp til 300 hz, plasserer man andre større elektroder over motoriske nerveceller (triggerpunkter) i de vonde musklene. Apparatet sender så signaler til nervecellene i musklene med den frekvens man velger fra programmet i instruksjonsboken. Signalene får muskelen til å arbeide og trekke seg rytmisk sammen. Sammentrekningene styrer man med å stille inn impulslengde, frekvens og styrke. Man oppnår derved en sterkt økt blodgjennomstrømming i muskelen. De små kapillærene øker i tverrsnitt opp til 30 ganger, og løser opp stivhet og frakter opphopede slaggstoffer som gir trykksmerter ut av systemet.

Behandlingen føles behagelig. Smertene fra nakke og skuldre dempes. Det oppnås også en annen smertedempende effekt fra de store padsene som gir muskelbevegelse ved at endorfiner (kroppens eget morfin) skilles ut i blodet og gir smertedemping i tillegg til Tens-behandlingen.

Behandling:
Still inn appratet på angitte frevenser og begynn behandlingen med 20 minutter i starten. Dette økes opp gradvis til 30 minutter. Hvilket område som behandles avgjør hvor ofte du kan bruke denne behandlingen.

Denne behandlingen står tydelig forklart i instruksjonsboken som følger mer apparatet.

En kan utføre  smertelindring først for så å trene omliggende muskulatur, eller man kan gjøre  begge behandlingene samtidig.  På den måten kan man også trene opp igjen førlighet og bevegelse slik at blodsirkulasjon øker og muskelkorsettet styrkes. Dette vil på sikt kunne føre med seg en mindre smertefull tilværelse og at en kan bevege seg mer.

Bechterews

Bechterevs sykdom

er en betennelsesaktig revmatisk sykdom som alltid angriper ryggens ledd.Sykdommen kan også affisere andre organer som ledd i armer og ben, øye, hjerte og nyrer.

Plagene begynner ofte i 20-års alderen. Det er hovedsakelig rygg, bekken og brystkassen som blir angrepet. Mange får også betennelser i senefester. Dette gir smerter og stivhet.

 Personer som har bekhterev kan få problemer i arbeidslivet fordi de lett blir stive og får smerter hvis de sitter i ro.

 Med TRIMFORM behandling kan du få igjen førligheten.Du kan velge mellom to behandlingsprogram. Behandlingen varer opptil en halv time. Du skal bruke de ofte for å få ønsket resultat, gjerne 3-5 ganger i uken.