Hjelp for incontinens

TRIMFORM behandlin kan gi effektiv hjelp ved ufrivillig vannlating og svak bekkenmuskulatur.TRIMFORM apparatene får musklene til å trekke seg sammen, og trener slik opp musklene. Man kan også trene opp bekkenmuskulaturen på denne måten.

 Elektroterapi kan brukes som et ledd i oppøving av muskulær kontroll i bekkenmuskulaturen.Opptrening av bekkenbunnsmuskulaturen ved ufrivillig vannlating er et område der elektroterapi har vist seg meget effektivt for enkelte og er brukt i fysioterapi.For å behandle dette bruker man programmet: Opptrening av bekkenmuskulaturenDenne behandlingen fordrer aktiv medvirkning. Sammentrekningen kan sammenlignes med den kniping som normalt skal motvirke vannlating.

 Vi anbefaler at du under behandlingen medvirker aktivt til knipingen, i den rytmen impulsene inntreffer. Styrke nivå. I begynnelsen av behandlingen skrur du så høyt opp at du tydelig føler knipefornemmelsen. Under hele behandlingens forløp skrues volumet hele tiden så høyt opp, som det er utholdelig.

Behandlingstid.

Begynn med 10 minutter gradvis stigende til 30 minutter.Om mulig to behandlinger pr. dag (Morgen og kveld) i minimum to uker