Ansiktsløft

 

Over:  Et klipp fra et av programmene i instruksjonsboken.

Med Trimform kan du trene og stramme opp ansiktsmuskulaturen og redusere rynker. Ansiktsmuskulaturen består av små relativt svake muskler som ligger rett under huden. Det er disse musklene som gir ansiktet dets store bevegelighet og utrykksfullhet.

Disse musklene som musklene, ellers i kroppen, vil forfalle med årene.
Med TRIMFORM V80 DELUXE vil du kunne myke opp disse musklene slik at de blir mer elastiske. og strammere. På samme måte som oppstramming av muskler i kroppen forandrer figurens form, vil dette kunne forandre ansiktets utseende, f.eks vil du kunne stramme opp dobbelthaker og hengekinn. Siden muskulaturen ligger rett under huden vil denne behandlingen føre til øket blodsirkulasjon i huden, noe som bl.a. viser seg i en bedre hudfarge.

Formen og karakteristikken av et menneskeansikt er i stor grad bestemt av kraniets form, men også ansiktets bløtdeler har stor betydning. Kraniets form er stort sett uforanderlig, men bløtdelene er hele livet under forandring. Forandringene henger naturlig sammen med aldring, men beror også på ytre og indre påvirkning.

Ansiktets bløtdeler består av muskler, bindevev. fettvev og hud. Ansiktshuden er meget smidig og elastisk. I det løse bindevevet mellom knokler og hud er det innleiret en mengde små muskler ( de mimiske muskler). Storparten av disse fester seg med den ene enden til huden og den andre enden til en knokkel.

Det største hjemmeapparatet, TRIMFORM V80 DELUXE har innebygget en ekstramodul for ansiktsbehandling med frekvenser opp til 300 Hz. Slike høyfrekvente impulser er nødvendige når man skal behandle de små ansiktsmusklene som ligger rett under huden. Spesielle elektrodepads for ansiktsbehandling følger med modellen TRIMFORM V80 DELUXE. Disse padsene er selvklebende og er også meget anvendlige til behandling av hals nakke og skuldre.

Alle disse musklene styres av impulser gjennom den 7. hjernenerve ( ansiktsnerven) som forgrener seg framover fra et punkt i nærheten av øret. Ansiktsnerven sender beskjed fra ryggmargen og hjernen til musklene for å få dem til å trekke seg sammen.Ved stimulering fra elektrodepads vil  nervetrådene stimuleres. 

Denne virkningen avhenger av at padsene plasseres korrekt. Står padsene langt fra den nervetråden som styrer muskelen, kan det forekomme at du kjenner en stikking før muskelen kontraherer.Derfor er det avgjørende at padsene plasseres riktig når du arbeider med de minste padstypene - ned til 25 mm i diameter. Ofte er det nødvendig at du justerer plasseringen på enkelte pads for å få den rette muskelen til å reagere. Dette gjelder særlig når du skal stimulere pannemuskelen.

Ansiktsmusklene er små og sarte - og vi anbefaler at du prøver deg fram med
begrenset volum. Imidlertid vil du oppnå den samme virkning på disse musklene
som den du oppnår på muskulaturen ellers i kroppen. Fo å gjøre behandlinge enklere finnes det  også ansiktsmasker med elektrodekontakter, selvklebende eller i stoff som fuktes med vann, som man kobler til ansiktsutgangene på apparatet. Også en håndholdt elektrodestav med to kuler kan benyttes for å stimulere visse områder etter at den er koblet til apparatet. (Se nettbutikken) For å behandle områdetokring øynene, f.eks. poser, finnes det spesielle øyenmasker som man kobler til ansiktsutgangene  på Trimform V80 de luxe.

Muskulaturen blir strammere og fastere og samtidig mer elastisk. Dette gir synlige resultater i ansiktet, selvsagt i stor grad avhengig av tilstanden før behandlingen.

Alderen din spiller her en vesentlig rolle. En periode med regelmessige behandlinger vil kunne forynge et ansikt betydelig.

Ved siden av at det skjer en ansiktsløftning som viser seg på ansiktstrekkene, bedres blodsirkulasjonen slik at underhuden klarner opp.

Under: Flere klipp fra instruksjonsboken.

Dobbelthaker

 Kosmetisk løft og reduksjon av dobbelthake

 Med TRIMFORM maskinen kan du redusere dobbelthaken og også stramme opp huden generelt i området. Med årene mister huden sin elastisitet og musklene mister sin spenst. Med stimulering kan du oppnå en klar forbedring av disse problemene. Du plasserer pads i ansiktet etter angitt forklaring i instruksjonsbok og setter maskinen på de anbefalte innstillinger. Ved denne behandlingen plasserer du padsene på underkjeven. Du trenger fire pads til dette. Kombinasjon med annen ansiktsbehandling krever flere pads.

Lave frekvenser på apparatet(Hertz) brukes gjerne for å trene muskulatur og dermed oppnå ett løft mens de høye gir bedre oppstrammingseffekt. Du blir fort trett i muskulaturen, så ta det rolig i starten. Begynn med et par minutter stimulering og så like lang pause, i tilsammen 4-5 omganger.Øk gradvis opp til 5 minutter om du klarer det. Kjenner du deg trett i ansiktsmuskulaturen, så forkorter du behandlingstiden.